Alla Beats Gratis?

Över de senaste åren har vi sålt våra beats till flera lokala och internationella artister. Men på senaste tiden har vi upplevt klagomål angående våra priser, som vi för övrigt anser vara anpassade efter den kreativitet vi producerar. Trots detta vill vi se till våra music lovers behov. Med detta sagt, är det från och med nu upp till DIG att betala det DU anser att våra beats är värda!

www.srproductionsstudio.com